NB! Vi har satt opp skilt til Halddetoppen om at dagsturbesøk IKKE er tillat. Det gjelder fremdeles.

På grunn av at folk likevel går inn i hytta, har vi måttet se oss nødt til å stenge for booking inntil videre, og i første omgang til 15. september. De som har booket allerede kan gjennomføre sine turer da det er tilstrekkelig tid mellom bookingene, men det fordrer at andre har respekt for de restriksjonene vi har satt. Vi oppfordrer folk til å følge våre anmodninger, slik at det igjen blir mulig å bruke hytta for  overnatting. 

Velkommen til Alta og omegn Turlag 
Foto: Johan Fredrik Nilsen

Alta og omegn turlag skal arbeide for å legge forholdene tilrette for et enkelt, aktivt, allsidig og naturvennlig friluftsliv og for å sikre friluftslivets natur- og kulturgrunnlag. Alta og omegn turlag er tilsluttet DNT, og omfatter kommunene Alta, Kautokeino, Karasjok og Loppa.

Turer og aktiviteter

Hytter og ruter

Planlegg turen på UT.no