Nå er det åpent for online booking av våre hytter! All overnatting må forhåndsbestilles, og av smittevernhensyn må hele hytta bestilles. Dagsturbesøk på overnattingshytter er ikke tillatt. Ordningen gjelder for perioden 1. juni 2021- 3. januar 2022.

Velkommen til Alta og omegn Turlag 
Foto: Johan Fredrik Nilsen

Alta og omegn turlag skal arbeide for å legge forholdene tilrette for et enkelt, aktivt, allsidig og naturvennlig friluftsliv og for å sikre friluftslivets natur- og kulturgrunnlag. Alta og omegn turlag er tilsluttet DNT, og omfatter kommunene Alta, Kautokeino, Karasjok og Loppa.

Turer og aktiviteter

Hytter og ruter

Planlegg turen på UT.no