Årsmøte 15. februar kl 19.00

Alta og omegn turlag inviterer gamle og nye medlemmer til årsmøte torsdag 15.februar kl 19.00 på UiT. Rom: Magerøya. Følg de røde T-ene!

Saksliste:
Sak 1 Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 2 Valg av møteleder, sekretær og to protokollunderskrivere
Sak 3 Årsmelding for 2017
Sak 4 Regnskap for 2017 ​​​​​​​og balanse 2017
Sak 5 Tilpasning av prisen på overnatting
Sak 6 Budsjett for 2018
Sak 7 Vedtektsendring: Utvidelse av styret
Sak 8 Valg (styrerepresentanter, valgkomité, revisor)
Sak 9 Eventuelle innkomne saker

Andre saker som ønskes behandlet må være styret i hende senest 1.februar på e-post alta@dnt.no.

Det blir enkel servering. Velkommen!