Årsmøte i Alta og Omegn Turlag

årsmøte
årsmøte

Årsmøte 2019 i Alta og Omegn Turlag blir 14. februar, kl 19:00 på møterommet Magerøya på Universitetet.

Årsmøte 2019 i Alta og Omegn Turlag er satt til 14. februar, kl 19:00 på møterommet Magerøya på Universitetet.  Her vil bl.a. turene for 2019 bli presentert, samt langturen som AoT arrangerte sammen med Hammerfest og Omegn Turlag og Nordkapp og Omegn Turlag sist sommer. I tillegg går vi igjennom de vanlige postene. Eventuelle nye saker må sendes styret innen 1. februar på alta@dnt.no.

Saksliste:
Sak 1 Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 2 Valg av møteleder, sekretær og to protokollunderskrivere
Sak 3 Årsmelding for 2018 ​​​​​​​
Sak 4 Regnskap for 2018 og balanse 2018 ​​​​​​​
Sak 5 Anskaffelse av en ny hytte ​​​​​​​
Sak 6 Budsjett for 2019
Sak 7 Valg (styremedlemmer, revisor og valgkomité)
Sak 8 Eventuelle innkomne saker

Vel møtt til nye og gamle medlemmer!

Skrevet av Tor Erik Sønvisen 11. januar 2019