Årsmøte 2020

Årsmøte 2020 i Alta og Omegn Turlag blir 13. februar, kl 19:00 på møterommet Magerøya på Universitetet.

Årsmøte 2020 i Alta og Omegn Turlag er satt til 13. februar, kl 19:00 på møterommet Magerøya på Universitetet. Vi går igjennom de vanlige postene. Eventuelle nye saker må sendes styret innen 1. februar på alta@dnt.no.

I etterkant av årsmøtet vil Johannes Brye, skredobservatør og lærer på Alta Folkehøgskole, snakke om trygg ferdsel i bratt terreng vinterstid. Vi vil også presentere årets turer.

Saksliste:
Sak 1 Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 2 Valg av møteleder, sekretær og to protokollunderskrivere
Sak 3 Årsmelding 2019  
Sak 4 Regnskap 2019 og balanse 2019  ​​​​​​​
Sak 5 Budsjett 2020  ​​​​​​​
Sak 6  Valg (styret, revisor og valgkomité)
Sak 7 Eventuelle innkomne saker

Vel møtt til nye og gamle medlemmer!