Ett skritt nærmere Haldde som turlagshytte

Styreleder Katrine Fugelli Simonsen signerer avtale med rådmann Bjørn Atle Hansen og prosjektleder Dag Arne Johannessen i Alta kommune.
Styreleder Katrine Fugelli Simonsen signerer avtale med rådmann Bjørn Atle Hansen og prosjektleder Dag Arne Johannessen i Alta kommune. Foto: Kita Eilertsen/Altaposten

I dag har AOT underskrevet en intensjonsavtale med Alta kommune om å utarbeide en langsiktig leiekontrakt for drift av Observatoriebygningen.

Det betyr at det øverst bygget på Halddetoppen snart kan bli «vår hytte», den blir tilgjengelig for overnatting og besøk for flere turgåere, og at hytta kan markedsføres i DNT-systemet. Vi i styret i turlaget tror at dette vil løfte oss og det tilbudet vi kan tilby medlemmene, men vet også at det vil bli mye arbeid som vi trenger støtte fra dere til.

Vi jobber nå med et utkast til leieavtale, og kommunen er i dialog med Norges arktiske universitet – UIT for å få utløst midler til å restaurere og utvikle hytta. Forslag til leieavtale vil legges fram for våre medlemmer på nyåret. Stemningen blant medlemmene vil avgjøre om dette prosjektet skal realiseres.

Underskrevet intensjonsavtale
Underskrevet intensjonsavtale

Skrevet av Vigdis Nygaard 29. november 2016