Årsmøte og foredrag med Randulf Valle

Foto: Heidi Ottem

Alta og omegn turlag inviterer gamle og nye medlemmer til årsmøte tirsdag 21.februar kl 19.00 på UiT. Rom: Magerøya. Følg de røde T-ene!

Saksliste:

Sak 1 Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak 2 Valg av møteleder, sekretær og to protokollunderskrivere

Sak 3 Årsmelding for 2016

Sak 4 Regnskap for 2016 og balanse 2016

Sak 5 Leiekontrakt om drift av observatoriebygget på Haldde

Sak 6 Budsjett for 2017

Sak 7 Valg (styrerepresentanter, valgkomité, revisor)

Sak 8 Innkomne saker

  • Ingen innkomne saker


Etter årsmøtet, fra ca. kl 20.00, vil Randulf Valle presentere den nye boken sin ”Friluftsliv i Finnmark”. Randulf har siden 2004 levd av å være på tur. Det har resultert i elleve bokutgivelser, flere hundre tidsskriftartikler og flere opptredener på TV og radio. Siden 2008 har han vært bosatt i Hammerfest, og høsten 2016 ble de fineste turene fra fylket samlet i boka Friluftsliv i Finnmark. På årsmøtet vil Valle ta oss med gjennom et imaginært turår i Finnmark, hvor fylkets varierte muligheter for friluftsliv utnyttes gjennom alle årstider. Randulf Valle er nå en av de som kjemper i finalen for å bli årets villmarking 2017! 

Det blir enkel servering. Velkommen!

Foto: Randulf Valle

Skrevet av Katrine F. Simonsen 20. februar 2017