Hytter

Foto: Haakon Øvergård

Ubetjent
8 sengeplasser
Finnmarksvidda
​​​​​​​Se UT.no for mer informasjon

VIPPS-nummeret til Bojobæskihytta er # 101372

Nordlysobservatoriet Halde
Nordlysobservatoriet Halde Foto: Heidi Ottem

Ubetjent
6 sengeplasser
Finnmarksvidda
​​​​​​​Se UT.no for mer informasjon

VIPPS-nummeret til Nordlysobservatoriet Halde er # 98779

Foto: Vigdis Nygaard
Nødbu
2 sengeplasser
Finnmarksvidda

Se UT.no for mer informasjon

VIPPS-nummeret til Reinbukkelvhytta er #101780

Hyttebooking

Booking av våre hytter skjer nå via Ut.no. Alle som har booket via den gamle besøkskalenderen skal nå være overført til det nye systemet. Hvis kollisjoner likevel oppstår ønsker vi umiddelbart tilbakemelding om det på styreleder.alta@dnt.no eller 9700 2239.

Du kan som medlem skaffe deg DNTs standardnøkkel som passer til våre to låste hytter; Bojobæski og Nordlysobservatoriet på Halde og alle ubetjente hytter i hele landet. Nøkkel kan bestilles på https://www.dntbutikken.no/produkt/50388901/dnt-nokkel, eller hos Intersport i Alta.

Betaling

Overnatting for DNT-medlemmer: kr 150,-
​​​​​​​Overnatting for DNT-ung: 50,-
Overnatting for ikke-medlemmer: 300,-

Overnatting kommersielle aktører: 400,-
Dagsturbesøk: 50,-

Du kan betale via nettbank til vår konto: 4901 60 27137
Eller du kan bruke VIPPS (se info under hyttene)


Payment

Sleep over members of DNT: 150 NOK
Sleep over DNT young members: 50 NOK
Sleep over non-members: 300 NOK
Day visitor: 50 NOK

To make a payment from abroad: 
​​​​​​​Our Bic/swift address: SNOWNO22
IBAN: NO5449016027137