priser medlemskap 2019 

Medlemskategori Pris
Hovedmedlem Kr 695
Husstandsmedlem Kr 380
Familiemedlemskap Kr 1250
Barn (0-12 år) Kr 130
Skoleungdom (13-18 år) Kr 215
Ungdom (19-26 år) Kr 350
Honnørmedlem (over 67 eller uføre) Kr 540
Dåpsgave (medlem frem til 12 år) Kr 1100
Jubileumsgave (hovedmedlemskap i 10 år) Kr 6950
Livsvarig medlemskap (25 x hovedmedlem) Kr 17 375

Klikk her for nærmere informasjon om innholdet i de ulike medlemskap i DNT