priser medlemskap 2020 

Medlemskategori Pris
Hovedmedlem Kr 710
Husstandsmedlem Kr 390
Familiemedlemskap Kr 1275
Barn (0-12 år) Kr 135
Skoleungdom (13-18 år) Kr 220
Ungdom (19-26 år) Kr 360
Honnørmedlem (over 67 eller uføre) Kr 555
Livsvarig medlemskap (25 x hovedmedlem) Kr 17 750

Klikk her for nærmere informasjon om innholdet i de ulike medlemskap i DNT